Slider-legal-terms-media.jpg

27/07/2017 itibarıyla geçerlidir

1. ÖNSÖZ

www.tefal.com.tr adresinden erişilebilen bu web sitesi (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaretçilerin Web Sitesinde yer alan bilgileri görüntülemesine ve geçerli Genel Satış koşullarına uygun şekilde ürün ve/veya hizmetler sipariş etmesine olanak verir.

Web Sitesine erişmeden önce, lütfen Web Sitesinin kullanımıyla ilgili genel hüküm ve koşulların açıklandığı bu kullanım koşullarını (bundan böyle "Genel Kullanım Koşulları" olarak anılacaktır) dikkatlice okuyun.

Kullanım Koşulları GROUPE SEB ISTANBUL şirketleri,  (bundan böyle “Biz”, “Bizim” olarak anılacaktır) ile Web Sitesine erişen, siteyi ziyaret eden veya sitede gezinen her İnternet kullanıcısı (bundan böyle “Siz”, “Sizin” olarak anılacaktır) arasında bir sözleşme oluşturur.

2. Bu Genel Kullanım Koşullarının Kabulü

Web Sitesine erişerek ve/veya siteyi kullanarak bu Genel Kullanım Koşullarına ve içerdiği veya atıfta bulunduğu tüm koşullara uymayı kabul edersiniz.

Bu Genel Kullanım Koşullarında yer alan yükümlülüklere veya şartlara kısmen veya tamamen uymayı reddederseniz, lütfen Web Sitesini kullanmayın.

 

3. Web Sitesinin ve Genel Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

Biz, zaman zaman ve haber vermeden Web Sitesi ve/veya bu Genel Kullanım Koşullarının tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkına sahibiz. Sizin için geçerli olan koşullardan sürekli haberdar olmanız için, Genel Kullanım Koşullarını ve atıfta bulunduğu koşulları düzenli olarak okuyup kontrol etmeniz gerekir.

Genel Kullanım Koşullarında veya Web Sitesinin özelliklerinde değişiklikler yapıldıktan sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri onayladığınız anlamına gelecektir.

 

4. Fikri mülkiyet

Web Sitesinde kullanıma sunulmalarına ve/veya Web Sitesi üzerinden aktarılmalarına bakılmaksızın; metinler, fotoğraflar, çizimler, videolar, sesler, tasarımlar, görünüm, yapı, kavramlar, teknik ve grafiksel çözümler, veri tabanları, yazılım uygulamaları, kaynak kodları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Web Sitesini oluşturan unsurların tamamı yalnızca Groupe Seb mülkiyetinde olacaktır.

Web Sitesinde yer alan logolar ve diğer ayırt edici işaretler Groupe SEB şirketleri tarafından ticari markalar hukuku çerçevesinde korunmaktadır. TEFAL ticari markası, Groupe SEB'ye bağlı bir şirket olan Tefal SAS şirketinin mülkiyetindedir.

Web Sitesinin veya içerdiği unsurların birinin herhangi bir süreçle ve herhangi bir ortam üzerinde çoğaltılması, gösterilmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletilmesi, tahrif edilmesi, başka bir web sitesine entegre edilmesi, ticari olarak kullanılması ve/veya tamamen veya kısmen yeniden kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcılar, tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasa ve yönetmelikleri dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla geçerli tüm yasa ve yönetmelikler uyarınca cezaya tabi olan bir fikri mülkiyet hakkı ihlali oluşturabilecek şekilde, Web Sitesi veya içeriğinin ve sitede açıklanan bilgilerin yetkisiz kullanımından sorumlu tutulacaktır.

Ticari markaların herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen gösterilmesi ve/veya çoğaltılması ve/veya kullanılması, tüm ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasa ve yönetmelikleri dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla geçerli tüm yasa ve yönetmelikler uyarınca cezaya tabi olan bir fikri mülkiyet hakkı ihlali oluşturacaktır. Aynı durum, tüm veri tabanı yasa ve yönetmelikleri dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin hükümleriyle korunmakta olan, Web Sitesinde yer verilen tüm veri tabanları için de geçerlidir. Kullanıcılar, Web Sitesinin herhangi bir şekilde çoğaltılmasından veya içeriğinin çıkarılmasından sorumlu tutulacaktır.

Bu yasa ve yönetmeliklerin hükümleri, Web Sitesi veya içeriğinin yetkisiz olarak kullanılmasından sorumlu kişiler aleyhine başka herhangi bir işlem yapılmasını engellemeyecektir.

 

5. Sorumluluk ve Web Sitesine erişim

Web Sitesinde erişilebilen veya indirilebilen veri, bilgi ve yayınların tamamı sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmakta olup münhasır olmadığı kabul edilmelidir. Web Sitesinde sağlanan bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmiyoruz. Web Sitesinde bulunan bilgiler teknik hatalar veya yanlışlıklar ve yazım hataları içeriyor olabilir. Bu bilgiler düzenli olarak değiştirilebilir ve değişiklikler Web Sitesinin yeni sürümlerine dahil edilecektir.

Web Sitesinde hiçbir bozukluk, hata veya yazılım hatası olmayacağını garanti edemeyeceğimiz gibi, bunların herhangi bir kısmının düzeltileceğini, Web Sitesinin kesinti veya hatalar olmadan işleyeceğini ya da herhangi bir donanım türüyle uyumlu olacağını da garanti edemeyiz.

Siz, Web Sitesini kullanmak için gereken beceri, kaynak ve teknik bilgilere sahip olduğunuzu kabul edersiniz. Aynı zamanda, Web Sitesine eriştiğinizde verilerinizin, donanım ve yazılımlarınızın korunmasının, güvenlik ve bütünlüğünün tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu da kabul edersiniz.

Bizim şirketimiz veya Groupe SEB'nin şirketlerinden herhangi biri Web Sitesinin kullanımından, Web Sitesinin içeriğinden veya Web Sitesini barındıran sunucularda mevcut başka herhangi bir unsurdan kaynaklanabilecek hiçbir doğrudan veya dolaylı zarardan dolayı sorumlu değildir.

Biz, Web Sitesinin içeriği, işlevleri veya kullanılabilirlik saatleri dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Web Sitesinin tümünü veya bir kısmını herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçeyle ve tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda haber vermeden değiştirme, sonlandırma, erteleme veya yarıda kesme hakkına sahibiz. Web Sitesinin kullanılamaması durumunda sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

Web Sitesi hakkında herhangi bir yorum ve öneriniz olması durumunda, lütfen tefalwebmaster@groupeseb.com adresinden web sorumlusuyla iletişim kurun.

 

6. Satın Alma – Genel Satış Koşulları

Web Sitesinin Aksesuarlar Butiğinden çevrimiçi alışverişler yapabilirsiniz. Aksesuarlar Butiğinden yapılan tüm alışverişler Genel Satış Koşullarına uygun şekilde SEB International Service'ten yapılır. Daha fazla bilgi için, lütfen bu Genel Satış Koşullarına başvurun.

 

7. Diğer web sitelerine ait bağlantılar

Web Sitesinde, hipermetin bağlantıları yoluyla diğer web sitelerine ait bağlantılar sağlanmaktadır. Bu web siteleri bizim tarafımızdan işletilmemektedir ve bunların içeriği bizim kontrolümüz altında değildir. Bu nedenle, web sitelerinin içeriğinden veya herhangi bir kişisel veri toplanmasından ve iletilmesinden, çerezlerin veya bu web siteleri tarafından aynı amaçla yürütülen tüm diğer süreçlerin yüklenmesinden dolayı sorumlu tutulamayız.

 

8. Verilerin korunması

Web Sitesi üzerinden veya aracılığıyla açıklanan ya da toplanan tüm kişisel veriler Web Sitesinde yayınlanan gizlilik politikamıza uygun şekilde kullanılacaktır.

Verilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamıza başvurun.

 

9. Uygulanacak hukuk – uyuşmazlıkların çözümü

Bu Genel Kullanım Koşullarının uygulanmasında Türk hukuku esas alınacaktır. Bir uyuşmazlık durumunda, Türk mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.